Spiegels voor samenleving

We willen als programma ZE&GG de samenleving betrekken bij Zorgevaluatie en Gepast Gebruik van zorg. We onderzoeken waar en bij wie het belang voor monitorinformatie ligt. Welke behoefte heeft de samenleving m.b.t. het inzicht in gepast gebruik?

Resultaat:

Deze actie resulteert in een rapportage waarin staat wat er nodig is om monitorinformatie over Gepast Gebruik van interesse/belang te laten zijn voor patiënten en andere partijen in de maatschappij. Met dit inzicht kan in 2023 gekeken worden hoe die informatie voor patiënten en de samenleving inzichtelijk te maken.

ACTIE 17: Gesprekken voeren

Het gesprek voeren over de meerwaarde van monitorinformatie voor patiënt en maatschappij en uitzoeken hoe dit in kaart te brengen.

WIE: Projectorganisatie ZE&GG, Patiëntenfederatie Nederland, ZE&GG Klankbordgroep

PLANNING: Afgerond in Q4 2022

Deel kennis op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.

Wil je op de hoogte gehouden worden?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang het nieuws over ZE&GG in je inbox.

Inschrijven voor nieuwsbrief