Spiegelinformatie

Met behulp van spiegelinformatie geven we inzicht in hoeverre de gepast gebruik onderwerpen op de Implementatieagenda al in de dagelijkse zorgpraktijk van de verschillende zorgaanbieders zijn geland. De spiegelinformatie helpt zorgaanbieders gericht inspanningen te verrichten om implementatie te versnellen. Maar ook om te leren van collega zorgaanbieders die de implementatie al succesvol hebben afgerond. Spiegelinformatie wordt ontwikkeld met bestaande declaratiedata die al worden geregistreerd. Zodra er een duidelijke tabel, grafiek of weergave is van de spiegelinformatie noemen we dat een "spiegel".

Uniforme Data Definities (UDD)

We hebben als doel om per onderwerp op de Implementatieagenda Uniforme Data Definities (UDD) vast te stellen. Omdat er op dit moment verschillende datadefinities worden gehanteerd door de verschillende datapartijen, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en Zorginstituut Nederland. Dat leidt tot ingewikkelde discussies omdat partijen niet altijd naar dezelfde data kijken. Vektis en DHD zijn gekozen om hierbij als landelijke datapartij te ondersteunen. Bij het definiëren van de datadefinities betrekken we zowel medische- als data experts vanuit de MSZ partijen.

Streefwaarden en streeftijden

Hoe weet je dat de implementatie (voldoende) geslaagd is? En hoeveel tijd moet er ingeruimd worden voor de implementatie? Daartoe maken we, daar waar mogelijk en wenselijk, met alle MSZ partijen samen afspraken door middel van streefwaarden en streeftijden. Een streefwaarde geeft aan hoever een implementatie op basis van de spiegelinformatie moet zijn gevorderd om te stellen dat er voldoende geïmplementeerd is. De streefwaarde zal zelden op 100 of 0 procent liggen. Gepast gebruik ligt namelijk vaak genuanceerd. Met een streeftijd in relatie tot spiegelinformatie bedoelen we hoelang partijen verwachten dat het duurt tot succesvolle implementatie in de praktijk.

Landelijke Implementatiemonitor

We ontwikkelen momenteel samen met DHD een landelijke ZE&GG Implementatiemonitor. Daarmee houden we op landelijk niveau zicht op het totale verloop van implementatie van de gepast gebruik onderwerpen die op de Implementatieagenda staan. De UDD en de streefwaarde en streeftijd vormen hiervoor de basis.

Publicatie Uniforme Data Definities

Twee keer per jaar worden de nieuw ontwikkelde UDDs gepubliceerd. In het overzicht onderaan deze pagina is een globale planning van te ontwikkelen UDDs opgenomen. Bij publicatie van een UDD is het voor iedereen inzichtelijk hoe de UDD tot stand is gekomen en welke keuzes daarin zijn gemaakt. Ook staat in de UDD de spiegelinformatie die zicht geeft op de implementatiegraad van een onderwerp. Die spiegelinformatie is nog geanonimiseerd. Voorafgaand aan publicatie wordt elke zorgaanbieder op de hoogte gebracht van alleen hun eigen implementatiegraad. Ongeveer drie weken na publicatie ontvangen de zorgverzekeraars de implementatiegraden van alle zorgaanbieders.  

Periode van leren en verbeteren

Door het delen van de implementatiegraad per onderwerp, weten zorgaanbieders waar ze staan ten opzichte van andere zorgaanbieders met de (de-) implementatie van een bepaald onderwerp. Indien er afspraken zijn gemaakt over de streefwaarde dan is het duidelijk waar zorgaanbieders naar moeten streven. In de periode na anonieme publicatie heeft een zorgaanbieder de tijd om te leren en verbeteren op het betreffende onderwerp mocht dat nodig zijn. Uiteindelijk zullen de implementatiegraden per zorgaanbieder volledig transparant worden.

Volledige transparantie implementatiegraad

Tussen de MSZ partijen is afgesproken dat uiteindelijk de implementatiegraad van elke zorgaanbieder openbaar beschikbaar wordt gesteld voor alle patiënten en burgers. Dit dient wel te gebeuren op een betekenisvolle manier. Dus dat zowel het onderwerp zelf als wat deze implementatiegraad daarover zegt begrijpelijk is voor iedereen.  Binnen 12 tot maximaal 24 maanden na anonieme publicatie worden de implementatiegraden per zorgaanbieder transparant gemaakt indien zinvol. Aan elke zorgaanbieder wordt voor elk onderwerp wel eerst akkoord gevraagd om het openbaar te mogen maken.

Meer informatie

Webinars

Deel kennis op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.

Wil je op de hoogte gehouden worden?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang het nieuws over ZE&GG in je inbox.

Inschrijven voor nieuwsbrief