Implementeren & monitoren

We helpen om de kennis over gepast gebruik in de dagelijkse zorgpraktijk te brengen. Ook monitoren we of zorgaanbieders de (nieuwe) kennis daadwerkelijk toepassen.

Ambitie implementeren

In 2024 hebben alle zorgaanbieders in de Medisch Specialistische Zorg aantoonbaar 80% van de gepast gebruik onderwerpen van de Implementatieagenda die van toepassing zijn op de zorg die zij binnen hun instelling leveren, binnen de streeftijd - en als die er niet is - binnen twee jaar geïmplementeerd.

Implementatieagenda

De implementatieagenda bevat alle gepast gebruik onderwerpen die in de dagelijkse zorgpraktijk geïmplementeerd kunnen worden. De implementatieagenda is opgesteld met en wordt gesteund door alle HLA-MSZ partijen. Gepast gebruik onderwerpen komen voort uit resultaten van zorgevaluaties. We faciliteren dat deze resultaten, sneller dan nu het geval is, worden geduid en vertaald naar richtlijnen en pakketbeslissingen. Vervolgens plaatsen we de gepast gebruik onderwerpen op de ZE&GG Implementatieagenda zodat ze in de praktijk geïmplementeerd kunnen worden.

Implementeren in de praktijk

Zorgaanbieders kunnen ten behoeve van de implementatie in hun dagelijkse praktijk met elkaar samenwerken op gemeenschappelijke thema’s en zo van en met elkaar te leren en verbeteren. We faciliteren deze samenwerking via het samenwerkingsplatform de HUB waar partijen elkaar kunnen vinden om ervaringen en werkwijzen te delen. Op de HUB staat ook de Implementatie toolkit. 

We organiseren informatieve bijeenkomsten en webinars om interactie en gesprekken te faciliteren. 

Ambitie monitoren

In 2024 hebben we de benodigde hulpmiddelen en meetinstrumenten om de implementatie van gepast gebruik te kunnen monitoren.

We monitoren of de kennis van gepast gebruik inderdaad wordt vertaald naar de dagelijkse zorgpraktijk. We gebruiken o.a. spiegelinformatie om de voortgang van implementatie te volgen. Spiegelinformatie is informatie op basis van bestaande registratiedata die inzicht geeft in de mate van implementatie van gepast gebruik van zorg bij de verschillende zorgaanbieders. Hiermee bieden we zorgaanbieders inzicht welke gepast gebruik onderwerpen al succesvol zijn geïmplementeerd en waar nog verdere actie nodig is. 

Veelgestelde vragen

Deel kennis op de HUB

De ZE&GG Hub is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.

Wil je op de hoogte gehouden worden?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang het nieuws over ZE&GG in je inbox.

Inschrijven voor nieuwsbrief