Lokale aanpak

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars leggen afspraken over de implementatie van Gepast Gebruik vast in een lokaal plan van aanpak.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) hebben landelijke afspraken gemaakt over de implementatie van de onderwerpen van de implementatieagenda. Deze afspraken zijn onderdeel van de zorginkoopafspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Daarmee staat implementatie van Gepast Gebruik dus structureel, jaarlijks, op hun agenda. Deze afspraken sluiten aan bij de doelstellingen van ZE&GG. Bij de uitvoering van die afspraken is er bij zorgaanbieders ruimte voor lokale invulling en maatwerk. 

Kennis landelijk delen

Onderdeel van de landelijke afspraak tussen ZN en de NVZ is dat kennis die wordt opgedaan bij het uitvoeren, landelijk gedeeld wordt zodat iedereen van elkaar kan leren. Zo hebben we onlangs een ‘gesprekshandvat zorgaanbieder en zorgverzekeraar’ gemaakt voor tijdens de gesprekken tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Hier bleek bij veel van de zorgverzekeraars en zorgaanbieders behoefte aan te zijn.

Deel kennis op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.

Wil je op de hoogte gehouden worden?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang het nieuws over ZE&GG in je inbox.

Inschrijven voor nieuwsbrief