Faciliteren implementatie

Door vanuit het programma ZE&GG de implementatie optimaal te faciliteren, laten zorginstellingen een vooruitgang op implementatie zien en leren we met elkaar wat wel en niet werkt op dit gebied. Hiervoor zetten we vanuit het programma ZE&GG verschillende dingen in zoals: samenwerkingsplatform de HUB, de implementatie toolbox, webinars, het delen van kennis in bijeenkomsten, het in kaart brengen en oplossen van structurele belemmeringen, etc. Hiermee dragen we bij aan de doelstelling om alle aanbieders aantoonbaar 80% van de voor hen relevante onderwerpen te laten implementeren.

Resultaat:

Een door alle zorgaanbieders als ondersteunend ervaren facilitering van de implementatie. Door regelmatig successen en belemmeringen in kaart te brengen krijgen we inzicht in wat er nodig is richting systeeminbedding van implementatie.

ACTIE 6: implementatie activiteiten

Faciliteren van implementatie door allerlei activiteiten die aansluiten bij de behoeften van de zorgaanbieders zoals webinars organiseren over specifieke onderwerpen van de implementatieagenda, onder de aandacht brengen van de implementatietoolkit, koppelen van vragen aan experts, individuele implementatie hulp, een wekelijks inloopspreekuur voor vragen en successen en belemmeringen rondom implementeren inventariseren en omzetten in actie.

WIE: Projectorganisatie en werkorganisatie ZE&GG, HLA-MSZ, ZonMw

PLANNING: Doorlopend

ACTIE 7: implementatie informatie

Informatie beschikbaar stellen bij relevante onderwerpen op samenwerkingsplatform de HUB. Doorontwikkeling van de Implementatietoolbox en Implementatiestappenplan. Het bieden/ontwikkelen van handvatten voor patiëntenparticipatie door aanleveren tools voor op de HUB. Input leveren en meehelpen bij masterclasses en webinars, het actief samenbrengen van zorgaanbieders en zorgverzekeraars en ondersteunen van clinical leaders. Goede voorbeelden, successen en belemmeringen delen. Daarnaast is een nieuwe website ontwikkeld, waarbij zorgaanbieders en -professionals veel makkelijker informatie kunnen vinden over de gehele cirkel van gepast gebruik en wat zij hier concreet mee kunnen/moeten.

WIE: Patiëntenfederatie Nederland, relevante patiëntenverenigingen, NVZ, NFU, ZKN, ZN, ZonMw

PLANNING: Doorlopend

Deel kennis op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.

Wil je op de hoogte gehouden worden?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang het nieuws over ZE&GG in je inbox.

Inschrijven voor nieuwsbrief