Behalen implementatiedoel

Alle zorgaanbieders zijn bezig met het maken en uitvoeren van plannen om de voor hen van toepassing zijnde onderwerpen binnen de streeftijd te implementeren en de implementatie waar mogelijk aantoonbaar te maken. Doordat zorgaanbieders actief aan de slag zijn met implementeren, krijgen we ook beter zicht op de succesfactoren en belemmeringen. Met deze inzichten leren we steeds beter hoe we implementatie structureel kunnen inbedden.

Resultaat:

Het behalen van de implementatiedoelstelling bij alle zorgaanbieders (NVZ, NFU en ZKN).

ACTIE 1: Plannen maken

Alle zorgaanbieders (NVZ, NFU en ZKN) maken met hun interne organisatie en hun zorgverzekeraars een concreet uitgewerkt plan om de implementatiedoelstelling te halen. Tevens richten ze een intern proces in om jaarlijks de nieuwe onderwerpen van de implementatieagenda te implementeren (systeeminbedding). Zij werken hierbij met hun koepels en het programma ZE&GG samen.

WIE: ZKN, NVZ, NFU, ZN, projectorganisatie en werkorganisatie ZE&GG

PLANNING: Doorlopend

ACTIE 2: Juiste randvoorwaarden

Het (door)ontwikkelen van de randvoorwaarden die nodig zijn voor effectieve uitvoering van de afspraken tussen zorgaanbieders en verzekeraars en het oplossen van structurele belemmeringen. Hierbij hebben we oog voor situationele verschillen tussen bijvoorbeeld UMC’s, algemene ziekenhuizen en klinieken.

WIE: ZN, NVZ, NFU, ZKN projectorganisatie en werkorganisatie ZE&GG

PLANNING: Doorlopend

ACTIE 3: Faciliteren implementatie

Faciliteren HLA-MSZ partijen zodat alle zorgaanbieders (NVZ, NFU en ZKN) de voortgang op de implementatiedoelen kunnen monitoren en er een halfjaarlijkse rapportage naar de stuurgroep gaat.

WIE: Projectorganisatie ZE&GG i.s.m. ZN, NVZ, NFU en ZKN. Tijdig betrekken Federatie Medisch Specialisten, V&VN en Patiëntenfederatie Nederland

PLANNING: Doorlopend

ACTIE 4: Uitdragen implementatie

Implementatiedoelstelling actief uitdragen naar de leden en hen aansporen om dit te ondersteunen.

WIE: Federatie Medisch Specialisten, Wetenschappelijke Verenigingen, V&VN, Patiëntenfederatie Nederland en relevante patiëntenverenigingen

PLANNING: Doorlopend

Deel kennis op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.

Wil je op de hoogte gehouden worden?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang het nieuws over ZE&GG in je inbox.

Inschrijven voor nieuwsbrief