Ontwikkelen UDD’s

Met UDD’s geven we zo goed mogelijk inzicht in de implementatiegraad van gepast gebruik onderwerpen van de implementatieagenda. En met het vaststellen van streefwaarden en streeftijden, het maken van afspraken over de rollen van de verschillende partijen en met transparant beschikbaar stellen van spiegelinformatie stellen we partijen in staat om optimaal te leren en verbeteren.

Resultaat:

Voor zoveel mogelijk onderwerpen op de implementatieagenda worden UDD’s gemaakt die door alle partijen te gebruiken zijn om de implementatie snelheid te verhogen.

ACTIE 12: Ontwikkelen UDD’s

We werken in 2023 en 2024 door aan het ontwikkelen van Uniforme Data Definities waarmee we de spiegels vorm kunnen geven.

WIE: Projectorganisatie ZE&GG, Federatie Medisch Specialisten, Wetenschappelijke Verenigingen, ZN en waar relevant Zorginstituut Nederland

PLANNING: doorlopend

ACTIE 13: Verbeteren rol WV-en

Met het samen opstellen van UDD’s en streefwaarden en streeftijden doen de WV-en en ZE&GG ervaring op welke aanpak het beste werkt. Het is een continu proces om de WV-en bij ZE&GG betrokken te houden. De rol van de WV-en dient verder uitgewerkt te worden als onderdeel van het opzetten van een spiegelinfrastructuur. Kennisuitwisseling tussen WV-en stimuleren over ontwikkelen spiegelinformatie. Wetenschappelijke Verenigingen helpen bij optuigen en uitvoer spiegelinformatie.

WIE: Federatie Medisch Specialisten, Wetenschappelijke Verenigingen

PLANNING: Doorlopend

Deel kennis op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.

Wil je op de hoogte gehouden worden?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang het nieuws over ZE&GG in je inbox.

Inschrijven voor nieuwsbrief