Pilot Versneld Evalueren

In deze pilot richten we een infrastructuur in waarbij continu zorgevaluaties kunnen plaatsvinden en waar het evalueren van zorg vanzelfsprekend is. Nu zien we namelijk dat zorgevaluaties telkens losse tijdelijke projecten zijn met een eigen, tijdelijke mini infrastructuur die na afloop van de studie weer afgebroken wordt. Dat willen we veranderen.

De nieuwe infrastructuur bestaat straks uit:

  • Coördinatie door Wetenschappelijke Verenigingen

  • Ondersteuning en tijd voor zorgaanbieders

  • Centraal borgen van expertise uitvoering zorgevaluaties

De pilot Versneld Evalueren bestaat uit twee delen. Deel 1 van de pilot is gericht op het ondersteunen van Wetenschappelijke Verenigingen. Deel 2 van de pilot is gericht op de ondersteuning van zorgaanbieders.

Eerste deel pilot: ondersteunen Wetenschappelijke Verenigingen

Het eerste deel van de pilot richt zich voornamelijk op ondersteuning vanuit de Wetenschappelijke Verenigingen bij de uitvoer van zorgevaluaties. Eind augustus 2023 zijn alle Wetenschappelijke Verenigingen door het programma ZE&GG uitgenodigd om zich aan te melden voor de pilot Versneld Evalueren. Uit alle aanmeldingen worden vijf Wetenschappelijke Verenigingen geselecteerd, die gezamenlijk een plan van aanpak opstellen en uitvoeren onder begeleiding van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Het primaire doel van het plan is het stimuleren van deelname van patiënten aan zorgevaluaties (patiënteninclusie). Het gezamenlijke plan van aanpak dient als uitgewerkte subsidieaanvraag ingediend te worden bij ZonMw. Het zal door een onafhankelijke commissie worden beoordeeld op relevantie en kwaliteit. De deadline voor aanmelding is 16 oktober 2023.

Achtergrond pilot Versneld Evalueren deel 1

In de pilot Versneld Evalueren onderzoeken we wat Wetenschappelijke Verenigingen nodig hebben om hun rol te kunnen vervullen bij het opstarten en uitvoeren van zorgevaluaties. Onze verwachting is dat de doorlooptijd van een zorgevaluatie korter wordt als er een (goede) organisatie en/of organisatiestructuur voor zorgevaluaties bij Wetenschappelijke Verenigingen is. Een zorgevaluatie kan dan sneller tot verandering in de praktijk leiden. Dit betekent ook dat het aantal zorgevaluaties, en dus het beantwoorden van kennisvragen, kan worden opgeschaald.

Belangrijk hierbij is dat de zorgevaluaties aansluiten bij de agendering door de Wetenschappelijke Vereniging, dat de vraagstelling aansluit bij de richtlijn en dat de zorgevaluatie niet concurreert met andere lopende zorgevaluaties. Met regie en coördinatie van Wetenschappelijke Verenigingen starten er nieuwe zorgevaluaties die relevant en haalbaar zijn en waar draagvlak voor is. Voor deze pilot is de rol van de Wetenschappelijke Verenigingen dus erg belangrijk. Ze kunnen in gezamenlijkheid met projectgroepen belemmeringen in de inclusiefase opsporen en helpen oplossen. Ook kunnen zij deelnemende centra stimuleren om patiënten te laten deelnemen in een lopende zorgevaluatie.

Praktische informatie pilot versnel evalueren deel 1:

Evaluatie: Na afloop van de pilot wordt een onafhankelijk bureau gevraagd om de pilot en alle daarbij betrokken processen te evalueren en daaruit aanbevelingen over wat er in de toekomst nodig is voor systeeminbedding bij alle Wetenschappelijke Verenigingen.

Budget: Voor deze pilot, de uitvoer van het gezamenlijke plan van aanpak opgesteld door de vijf Wetenschappelijke Verenigingen  is een subsidiebudget beschikbaar van €175.000,- .

Subsidieoproep: De ZonMw-subsidieoproep (op uitnodiging) voor de pilot “Versneld evalueren” is vanaf 26 september 2023 te vinden op de website van ZonMw. Deze subsidieoproep is gericht aan de 5geselecteerde Wetenschappelijke Verenigingen die vanaf november 2023 gezamenlijk een plan van aanpak zullen gaan opstellen.

Tijdpad:

Deadline indienen motivatie

16 oktober 2023

Selectie vijf Wetenschappelijke Verenigingen

Medio november 2023

Deadline indienen gezamenlijk plan van aanpak (uitgewerkte subsidieaanvraag)

8 februari 2024

Uiterlijke startdatum

September 2024

 ** Tweede deel pilot: ondersteunen zorgaanbieders

Zodra de  Wetenschappelijke Verenigingen (specialismen) voor deel 1 van de pilot zijn geselecteerd, komt er een oproep voor zorgaanbieders om mee te doen aan deel 2 van deze pilot.

Deel kennis op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.

Wil je op de hoogte gehouden worden?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang het nieuws over ZE&GG in je inbox.

Inschrijven voor nieuwsbrief