Evalueren

We starten nieuwe zorgevaluaties en ondersteunen en versnellen lopende zorgevaluaties. Ook lossen we samen met de juiste partners belemmeringen bij de uitvoering van zorgevaluaties op.

Ambitie

In 2024 kan elke zorgevaluatie binnen drie maanden na de start voldoende patiënten laten deelnemen (includeren) in alle deelnemende centra, en is 90% van de zorgevaluaties binnen de geplande tijd afgerond.

Met zorgevaluatie vergelijken we bestaande zorg zodat iedereen in Nederland de bewezen beste zorg krijgt.

Concrete producten

We hebben met alle HLA-MSZ partijen gewerkt aan twee concrete producten die bijdragen aan versnelling van zorgevaluaties:

 • Een landelijke veldnorm ‘toetsing en monitoring zorgevaluaties’. Hiermee vergemakkelijken we en versnellen we de opstart en het verloop van zorgevaluaties. 
 • Met de inclusiemonitor geven we inzicht in de voortgang van alle lopende zorgevaluaties. Zo kunnen alle HLA-MSZ partijen vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid de patiëntdeelname aan zorgevaluaties verhogen en de zorgevaluaties tijdig afronden. 

Daarnaast werken we aan andere randvoorwaarden om de gestelde ambitie te behalen. Zo ontwikkelen we een zorgvuldig proces in de agenderingsfase. Hieruit komt een kennisagenda voort welke vervolgens leidt tot zorgevaluaties op de evaluatieagenda. Een andere randvoorwaarde om zorgevaluaties versneld te laten plaatsvinden is het neerzetten van essentiële benodigdheden (een infrastructuur) voor de uitvoering van zorgevaluaties. 

Infrastructuur voor zorgevaluatie

We bouwen aan een infrastructuur voor de praktische uitvoering van zorgevaluaties. Een infrastructuur gaat ook helpen bij het laten groeien van een cultuur binnen zorginstellingen, wetenschappelijke verenigingen en andere betrokkenen.

De benodigde infrastructuur bestaat in ieder geval uit drie belangrijke onderdelen:

 • Ondersteuning van, en tijd voor zorgprofessionals om patiënten te laten deelnemen (includeren). Ondersteuning is nodig bij de uitvoering van zorgevaluaties in de vorm van researchpersoneel. Daarnaast heeft de arts voldoende tijd en ruimte nodig om de zorgevaluatie uit te voeren en het juiste gesprek hierover te voeren met patiënten.
 • Regie en coördinatie door wetenschappelijke verenigingen op alle lopende en toekomstige (multidisciplinaire) zorgevaluaties. Met die regierol kunnen zij helpen bij het stimuleren van inclusie waardoor de zorgevaluatie versneld. Bijvoorbeeld door netwerken en communicatie.
 • Borging van, en het beschikbaar stellen van kennis en ervaring over de uitvoering van zorgevaluaties. Zodat het wiel niet telkens opnieuw hoeft te worden uitgevonden. Een expertisepunt zal dit waarborgen door standaarddocumentatie, checklists en andere informatie beschikbaar te stellen.

We ontwikkelen momenteel een pilot om deze infrastructuur uit te proberen in de praktijk.

Veelgestelde vragen

 • Wie maakt de Evaluatieagenda?

  ZE&GG heeft de Evaluatieagenda in samenwerking met strategisch partner ZonMw gemaakt op basis van openbaar beschikbare gegevens over zorgevaluaties.

 • Wat is de Evaluatieagenda?

  De Evaluatieagenda bevat een niet uitputtend overzicht van de nu lopende zorgevaluaties in Nederland.

 • Waar wordt de Evaluatieagenda voor gebruikt?

  Het doel van de Evaluatieagenda is om alle betrokken partijen inzicht te geven in de lopende zorgevaluaties (per specialisme). Met deze informatie kunnen de HLA-MSZ partijen deelname van zorgevaluaties stimuleren.

 • Voor wie is de Evaluatieagenda?

  De Evaluatieagenda is er voor alle HLA-MSZ partijen en hun achterbannen: patiënten, onderzoekers, zorgaanbieders, onderzoeksfinancierders en ook zorgverzekeraars. Zij willen hiermee verantwoordelijkheid nemen om zorgevaluaties te versnellen.

 • Hoe verhoudt de Evaluatieagenda zicht tot de inclusiemonitor?

  De Evaluatieagenda geeft een overzicht van de lopende zorgevaluaties in Nederland. De Inclusiemonitor is een vervolgstap op de Evaluatieagenda. De Inclusiemonitor maakt inzichtelijk welke zorgevaluaties er lopen, welke zorgaanbieders participeren, hoeveel patiënten deelnemen (geïncludeerd zijn) en hoe het verloop van het aantal deelnemende patiënten (inclusies) over de tijd is.

 • Hoe kan ik me aanmelden voor deelname aan zorgevaluatie(s) als zorgaanbieder?

  Als u wilt meedoen bij een specifieke zorgevaluatie, kunt u contact opnemen met de projectgroep. De meeste zorgevaluaties staan op https://www.zorgevaluatieneder... en hebben daar ook contactgegevens staan. Indien u zich nog aan het oriënteren bent, kunt u contact opnemen met het Trialbureau Zorgevaluatie Nederland, via de contactpagina op deze website.

Deel kennis op de HUB

De ZE&GG Hub is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.

Wil je op de hoogte gehouden worden?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang het nieuws over ZE&GG in je inbox.

Inschrijven voor nieuwsbrief