Kennisagenda V&VN

Ook voor verpleegkundigen zijn zorgevaluatie en gepast gebruik van zorg belangrijke onderwerpen. Alle elementen van de cirkel van gepast gebruik zijn voor verpleegkundigen nog relatief nieuw en er zijn nog geen gestructureerde processen om tot belangrijke kennisvragen te komen. We gaan aan de slag om, net als bij de medisch specialisten, een proces in te richten om verpleegkundige kennisvragen boven tafel te krijgen.

Resultaat:

Een gestructureerd proces om kennisvragen op verpleegkundig gebied op te halen.

ACTIE 5: Inventarisatie proces Kennisagenda verpleegkundige onderwerpen

Om tot een gestructureerd proces te komen starten we met een inventarisatie van bestaande bronnen voor kennisvragen. Welke bronnen zijn er om kennisvragen uit te destilleren? Kunnen we ook voor verpleegkundige onderwerpen relevantiecriteria opstellen? Hoe is de samenhang met medische kennisvragen? We haken hier expliciet aan bij de professionalisering van de kennisontwikkeling en implementatie van verpleegkundige kwaliteitsstandaarden, richtlijnen, en protocollen.

WIE: Projectorganisatie en werkorganisatie ZE&GG en V&VN.

PLANNING: Q2/Q3 2023

ACTIE 6: Inrichten proces Kennisagenda verpleegkundige onderwerpen

Op basis van de inventarisatie komen we tot een voorstel over hoe we structureel de meest impactvolle kennisvragen op verpleegkundig gebied kunnen inventariseren. Tevens kijken we daarbij wat er nodig is om de geïnventariseerde kennisvragen daadwerkelijk te vertalen in zorgevaluaties.

WIE: Projectorganisatie en werkorganisatie ZE&GG en V&VN.

PLANNING: Q4 2023

Deel kennis op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.

Wil je op de hoogte gehouden worden?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang het nieuws over ZE&GG in je inbox.

Inschrijven voor nieuwsbrief