Kennisagenda

De Kennisagenda bevat kennisvragen waarvan we nog onvoldoende weten en waarvoor zorgevaluatie nodig is.

De Kennisagenda bevat kennisvragen uit de klinische praktijk. Kennisvragen zijn vragen over bestaande medische zorg die in al in de praktijk wordt toegepast maar waar nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor is. Op de Kennisagenda staan de vragen die de HLA-MSZ partijen gezamenlijk graag willen beantwoorden met behulp van zorgevaluatie. Vervolgens zorgen de HLA-MSZ partijen gezamenlijk voor de zorgevaluaties en de implementatie van de uitkomsten ervan.

ZE&GG subsidieert zorgevaluaties

Er zijn tot nu toe twee ZE&GG subsidierondes geweest (ZE&GG 2019 en ZE&GG 2020). Uit die subsidierondes zijn kennisvragen gekomen die op de Kennisagenda zijn geplaatst. Er staan momenteel 18 zorgevaluaties op de evaluatieagenda en deze worden uitgevoerd in verschillende zorginstellingen in Nederland. 

Relatie met kennisagenda's wetenschappelijke verenigingen

De meeste wetenschappelijke verenigingen van de Federatie Medisch Specialisten hebben samen met het Kennisinstituut ook kennisagenda’s opgesteld voor hun eigen discipline. Voor een aantal van deze kennisvragen worden ook zorgevaluaties uitgevoerd, bijvoorbeeld via het programma Doelmatigheidsonderzoek van ZonMw. Deze zorgevaluaties staan ook op de evaluatieagenda.

Deel kennis op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.

Wil je op de hoogte gehouden worden?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang het nieuws over ZE&GG in je inbox.

Inschrijven voor nieuwsbrief