Agenderen

We bepalen samen van welke zorg we nog onvoldoende weten en welke specifieke kennisvragen we willen beantwoorden met zorgevaluatie. We agenderen deze kennisvragen op de Kennisagenda.

Ambitie

In 2024 en daarna worden kennisvragen voor zorgevaluatie standaard gezamenlijk en systematisch bepaald.

Wat is agenderen?

Met agenderen bedoelen we het ophalen van kennisvragen waar zorgevaluatie voor nodig is. Kennisvragen zijn vragen over bestaande medische zorg die in al in de praktijk wordt toegepast maar waar nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor is. Deze kennisvragen komen o.a. voort uit richtlijnen of analyses van het verzekerde pakket. Niet alle kennisvragen kunnen of moeten onderzocht worden. We prioriteren de kennisvragen waarvoor zorgevaluatie moet worden uitgevoerd aan de hand van objectieve, meetbare criteria, zoals patiëntaantallen, ziektelast en kosten. Vervolgens wordt er voor de geprioriteerde kennisvragen een onderzoeksopzet bedacht die de kennisvraag voor de richtlijn en het verzekerde pakket kan beantwoorden.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

 • Wie maakt de Kennisagenda?

  We richten momenteel vanuit het programma ZE&GG een proces in om kennisvragen structureel op te halen uit de Richtlijnherzieningen van de Federatie Medisch Specialisten en de Risico-Analyse Pakket (RAP) trajecten en Duidingen van het Zorginstituut. Deze kennisvragen komen op de Kennisagenda. De Kennisagenda wordt hierna door alle HLA-MSZ partijen gezamenlijk vastgesteld binnen ZE&GG.

 • Wat zijn Kennisvragen?

  De Kennisagenda is er voor alle HLA-MSZ partijen zodat zorgevaluaties gestart worden op de meest relevante kennisvragen.

 • Wat is de Kennisagenda?

  De Kennisagenda (voorheen Handelingsagenda) is een agenda met kennisvragen die door de HLA-MSZ partijen geëvalueerd worden. Hiermee agenderen we gezamenlijk nieuwe kennisvragen uit de klinische praktijk. De HLA-MSZ partijen zorgen gezamenlijk voor evaluatie en implementatie van de uitkomsten van deze kennisvragen.

 • Voor wie is de Kennisagenda?

  De Kennisagenda is er voor alle HLA-MSZ partijen zodat zorgevaluaties gestart worden op de meest relevante kennisvragen.

Deel kennis op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.

Wil je op de hoogte gehouden worden?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang het nieuws over ZE&GG in je inbox.

Inschrijven voor nieuwsbrief