Agenderen

We bepalen samen van welke zorg we nog onvoldoende weten en welke specifieke kennisvragen we willen beantwoorden met zorgevaluatie. We agenderen deze kennisvragen op de Kennisagenda.

Ambitie

In 2024 en daarna worden kennisvragen voor zorgevaluatie standaard gezamenlijk en systematisch bepaald.

Kennisvragen zijn vragen over bestaande medische zorg die in al in de praktijk wordt toegepast maar waar nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor is. Het systematische proces wat we agenderen noemen, ziet er grofweg als volgt uit:

Allereerst prioriteren we voor alle kennisvragen of er onderzoek moet komen. Vervolgens worden de kennisvragen geprioriteerd aan de hand van objectieve, meetbare criteria, zoals patiëntaantallen, ziektelast en kosten. Ook zijn de haalbaarheid van de benodigde zorgevaluatie en de toekomstige implementatie van de uitkomsten van belang. 

Kennisvragen die op deze wijze zijn geprioriteerd, plaatsen we op de kennisagenda. Dat zijn dan de kennisvragen die echt tot een zorgevaluatie leiden en om die reden op de evaluatieagenda komen. 

Voorbeeld van een kennisvraag: 

"Wat is het effect van behandeling met statines bij oudere patiënten (> 70 jaar) met een doorgemaakte TIA of doorgemaakt herseninfarct op het voorkomen van recidieven en op de kwaliteit van leven?" 

De zorgevaluatie SAFEST vindt momenteel plaats. Hierin nemen patiënten deel om informatie te verzamelen, en deze kennisvraag te beantwoorden. 

Meer informatie

Veelgestelde vragen

 • Wie maakt de Kennisagenda?

  We richten momenteel vanuit het programma ZE&GG een proces in om kennisvragen structureel op te halen uit de Richtlijnherzieningen van de Federatie Medisch Specialisten en de Risico-Analyse Pakket (RAP) trajecten en Duidingen van het Zorginstituut. Deze kennisvragen komen op de Kennisagenda. De Kennisagenda wordt hierna door alle HLA-MSZ partijen gezamenlijk vastgesteld binnen ZE&GG.

 • Wat zijn Kennisvragen?

  De Kennisagenda is er voor alle HLA-MSZ partijen zodat zorgevaluaties gestart worden op de meest relevante kennisvragen.

 • Wat is de Kennisagenda?

  De Kennisagenda (voorheen Handelingsagenda) is een agenda met kennisvragen die door de HLA-MSZ partijen geëvalueerd worden. Hiermee agenderen we gezamenlijk nieuwe kennisvragen uit de klinische praktijk. De HLA-MSZ partijen zorgen gezamenlijk voor evaluatie en implementatie van de uitkomsten van deze kennisvragen.

 • Voor wie is de Kennisagenda?

  De Kennisagenda is er voor alle HLA-MSZ partijen zodat zorgevaluaties gestart worden op de meest relevante kennisvragen.

Deel kennis op de HUB

De ZE&GG Hub is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.

Wil je op de hoogte gehouden worden?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang het nieuws over ZE&GG in je inbox.

Inschrijven voor nieuwsbrief