Subsidieronde 2023

Het programma ZE&GG heeft als doel de onderwerpen te evalueren die er toe doen. De laatste jaren zijn er veel belangrijke kennisvragen samengebracht in de kennisagenda’s van de wetenschappelijke verenigingen (WV-en). Bijna alle WV-en hebben inmiddels een kennisagenda met kennisvragen die volgens de leden nader onderzocht moeten worden en waarop ook patiënten en zorgverzekeraars input hebben kunnen leveren. Om versnelling te geven aan het oplossen van deze kennisvragen gaan we een subsidieronde speciaal voor onderwerpen vanuit de kennisagenda’s van de WV-en openstellen. De kennisvragen worden, net zoals bij de pilot ‘systeeminbedding agenderen’ in co-creatie uitgewerkt zodat de zorgevaluaties ook echt leiden tot sterke aanbevelingen in de richtlijn en de pakketvraag beantwoorden.

Resultaat:

Deze gerichte subsidieronde leidt tot de selectie van impactvolle zorgevaluaties die voortkomen uit kennisvragen uit de kennisagenda van WV-en die gekoppeld zijn aan reeds bestaande richtlijnen.

ACTIE 4: Uitvoeren subsidieronde 2023

Samen met ZonMw voeren we de subsidieronde uit. Kennisvragen afkomstig uit kennisagenda van WV-en die een aantoonbare koppeling hebben met bestaande richtlijnen komen in aanmerking voor deze subsidieronde. Uit alle ingediende kennisvragen worden de meest impactvolle geselecteerd en in co-creatie met alle partijen uitgewerkt tot zorgevaluaties die de kennisvraag en de pakketvraag met voldoende zeggingskracht kunnen beantwoorden. We verwachten op deze manier te komen tot 5 impactvolle kennisvragen waarvoor zorgevaluaties uitgevoerd gaan worden.

WIE: Projectorganisatie en werkorganisatie ZE&GG, Federatie Medisch Specialisten, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten, Wetenschappelijke Verenigingen, Patiëntenfederatie Nederland en patiëntenverenigingen, ZonMw.

Deel kennis op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.

Wil je op de hoogte gehouden worden?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang het nieuws over ZE&GG in je inbox.

Inschrijven voor nieuwsbrief