Klankbordgroep

Het is belangrijk dat wat we doen binnen het programma ZE&GG zo goed mogelijk aansluit bij de kennis, gedachten en behoeften van de inwoners van Nederland. Daarom hebben we een klankbordgroep.

Per september 2021 beschikt het programma ZE&GG over een eigen klankbordgroep. Een klankbordgroep met daarin vertegenwoordigers van allerlei verschillende groepen mensen in de samenleving; zoals jongeren, mensen met of zonder (chronische) ziekte-ervaring, mantelzorgers, verzekerden en mensen met een migratieachtergrond. Zij geven ons ideeën en input aanvullend op de bijdragen van de betrokken HLA-MSZ partijen. 

Rol klankbordgroep

De klankbordgroep komt vier keer per jaar bijeen. De groep geeft advies en denkt met ZE&GG mee over belangrijke onderwerpen in het programma. Dit kan gevraagd en ongevraagd advies zijn. Hun advies is niet bindend, maar wordt altijd serieus genomen.

Leden van de klankbordgroep komen uit de volgende organisaties:

  • JongPIT

  • Stichting Gezondheid Allochtonen Nederlanders

  • Cliëntenraad RadboudUMC en Rijnstate

  • Ledenraad Eno

  • Pharos

  • Stichting ABC

  • Mantelzorg NL

  • Rainbow Academy van de Nationale Jeugdraad

Onderwerpen

Wat er zoal naar voren komt in de bijeenkomsten van de klankbordgroep zijn vragen als “Hoe wordt de rol van mantelzorgers meegenomen in zorgevaluaties? Hoe voer je in de spreekkamer een goed gesprek over meedoen aan een zorgevaluatie? Denken jullie wel aan multidisciplinariteit en begrijpelijk en inclusief taalgebruik?”. Er wordt ook gesproken over de wensen voor een rustige en uitgebreide uitleg en voldoende tijd om na te denken over de beslissing om deel te nemen aan een zorgevaluatie. Over welke informatie je als arts op welk moment geeft en op welke manier die informatie ook echt aankomt bij mensen.

Dit geeft ons stof tot nadenken.

Deel kennis op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.

Wil je op de hoogte gehouden worden?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang het nieuws over ZE&GG in je inbox.

Inschrijven voor nieuwsbrief