Systeeminbedding

Systeeminbedding is het einddoel van ZE&GG: zorgevaluatie en gepast gebruik zijn een vast onderdeel van alle processen in de zorg.

Ambitie systeeminbedding:

Zorgevaluatie is in 2025 integraal onderdeel van het reguliere zorgproces, waarbij het onbekende wordt geëvalueerd, bewezen effectieve zorg wordt geïmplementeerd en de patiënt daardoor de bewezen beste zorg krijgt.

Wat is systeeminbedding?

Systeeminbedding moet ervoor zorgen dat de Cirkel van Gepast Gebruik een vast onderdeel wordt van alle reguliere zorgprocessen bij alle partijen: het opstellen van richtlijnen, het vaststellen welke zorg onderdeel is van het verzekerde pakket, de inkoopafspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders en bovenal bij het dagelijks handelen van zorgprofessionals in de praktijk. De cirkel moet immers altijd blijven draaien zodat zorg waarvan we nog onvoldoende weten of het effectief is wordt onderzocht, zorg van bewezen meerwaarde wordt geleverd en zorg die geen meerwaarde heeft niet wordt geleverd. Zodat patiënten de bewezen beste zorg krijgen en de beperkt beschikbare mensen en middelen optimaal ingezet worden.

Ambitie de Beweging 

Mensen en organisaties in de Medisch Specialistische Zorg hebben in 2025 samen met ons de beweging gemaakt naar een lerend gezondheidszorgsysteem met de Cirkel van Gepast Gebruik als centraal element. Ook de samenleving weet wat Zorgevaluatie en Gepast Gebruik is en hoe dat bijdraagt aan de bewezen beste zorg.

Wat is de Beweging? 

Om tot systeeminbedding te komen is naast de inbedding van de cirkel van gepast gebruik in alle zorgprocessen ook een beweging nodig. Een beweging naar een lerend gezondheidszorgsysteem waarin de cultuur en het gedrag er toe leidt dat we onze zorg blijven evalueren en nieuwe kennis implementeren. Dit vraagt niet alleen een verandering in het denken en handelen van mensen in de medisch specialistische zorg, maar ook van de burgers in onze samenleving.
Behalve de mensen en organisaties in de medisch specialistische zorg weet ook de samenleving over een paar jaar wat zorgevaluatie en gepast gebruik is en hoe dat bijdraagt aan de bewezen beste zorg.

Veelgestelde vragen

  • Wat is systeeminbedding?

    Systeeminbedding is het einddoel van de Cirkel van Gepast Gebruik. Zorgevaluatie en gepast gebruik zijn een vast onderdeel van alle reguliere zorgprocessen waarbij de Cirkel van Gepast Gebruik het centrale element vormt. Met systeeminbedding bedoelen we dus een structurele inbedding van het doen van zorgevaluaties en het leveren van gepast gebruik van zorg in het reguliere gezondheidszorgsysteem.

Deel kennis op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.

Wil je op de hoogte gehouden worden?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang het nieuws over ZE&GG in je inbox.

Inschrijven voor nieuwsbrief