Systeeminbedding

Systeeminbedding is het einddoel van ZE&GG.

Ambitie:

Zorgevaluatie is in 2025 integraal onderdeel van het reguliere zorgproces, waarbij het onbekende wordt geëvalueerd, bewezen effectieve zorg wordt geïmplementeerd en de patiënt daardoor de bewezen beste zorg krijgt.

Systeeminbedding vraagt van alle betrokken partijen een grote verandering. De Cirkel van Gepast Gebruik is een samenhangende methode om tot systeeminbedding te komen. Door de vaste onderdelen van de Cirkel te doorlopen ontstaat gepast gebruik. Het doorlopen van de Cirkel begint bij de kennisvragen over welke zorg we nog onvoldoende weten en wordt opgevolgd met het uitvoeren van zorgevaluatie. Vervolgens komt het opstellen van richtlijnen, het vaststellen welke zorg onderdeel is van het verzekerde pakket, de inkoopafspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders en bovenal bij het dagelijks handelen van zorgprofessionals in de praktijk. 

We analyseren wat er voor nodig is bij de verschillende betrokken partijen om dit goed ingebed te krijgen in structurele processen, ofwel systeeminbedding. Om daar mee aan de slag te gaan ontwikkelen we verschillende pilots. Op deze manier werken we aan het behalen van onze einddoelstelling.  Het is een ambitieuze doelstelling! Alleen door de cirkel van gepast gebruik overal in te bedden kunnen we de kwaliteit van de zorg blijven verbeteren en blijven zorgen voor de bewezen beste zorg voor alle patiënten.  

De Beweging 

Om tot systeeminbedding te komen is naast de inbedding van de cirkel van gepast gebruik in alle zorgprocessen ook een beweging nodig. Een beweging naar een lerend gezondheidszorgsysteem waarin de cultuur en het gedrag er toe leidt dat we onze zorg blijven evalueren en nieuwe kennis implementeren. Dit vraagt niet alleen een verandering in het denken en handelen van mensen in de medisch specialistische zorg, maar ook van de burgers in onze samenleving.

Behalve de mensen en organisaties in de medisch specialistische zorg weet ook de samenleving over een paar jaar wat zorgevaluatie en gepast gebruik is en hoe dat bijdraagt aan de bewezen beste zorg.

Veelgestelde vragen

  • Wat is systeeminbedding?

    Systeeminbedding is het einddoel van de Cirkel van Gepast Gebruik. Zorgevaluatie en gepast gebruik zijn een vast onderdeel van alle reguliere zorgprocessen waarbij de Cirkel van Gepast Gebruik het centrale element vormt. Met systeeminbedding bedoelen we dus een structurele inbedding van het doen van zorgevaluaties en het leveren van gepast gebruik van zorg in het reguliere gezondheidszorgsysteem.

Deel kennis op de HUB

De ZE&GG Hub is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.

Wil je op de hoogte gehouden worden?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang het nieuws over ZE&GG in je inbox.

Inschrijven voor nieuwsbrief