ZE&GG Subsidieronde 2023

Half april was de deadline voor de ZE&GG subsidieronde voor zorgevaluaties. Op de oproep zijn 54 projectvoorstellen binnen gekomen. Eind juni volgt het besluit welke projectideeën verder kunnen naar het co-creatieproces dat start op 6 juli 2023. ZonMw verdeelt namens ZE&GG de subsidiegelden. Op deze pagina leest u meer over het proces voor deze subsidiecall.

Nieuwe aanpak met twee fases

De samenwerkende partijen in ZE&GG hebben als doel zorgevaluaties veel sneller uit te voeren en deze ook direct na afronding, met medewerking van alle partijen, in de praktijk te implementeren. Daarvoor presenteren we nu een nieuwe aanpak: het in co-creatie opzetten van zorgevaluaties. De daarvoor bedoelde subsidieronde bestaat uit twee fases: een prioriteringsfase en een co-creatie fase. In de eerste fase worden de projectideeën (PICO met onderbouwing van de relevantie) ingediend, beoordeeld en geprioriteerd. De projectideeën die het hoogst geprioriteerd worden, worden verder uitgewerkt in de tweede fase; de zogenaamde co-creatie fase. Op basis van de uitgewerkte aanvraag volgt een eindbeoordeling en daarna kunnen de zorgevaluaties starten.

Het proces van co-creatie

Een zorgevaluatie wordt in deze subsidieronde in co-creatie opgezet zodat het onderzoek de kennisvraag van de beroepsgroep beantwoordt en de resultaten zullen leiden tot een sterke aanbeveling in de richtlijn. Ook de pakketwaardigheid van de te onderzoeken zorg zal onderdeel zijn van de aanvraag.

Zo zorgen we ervoor dat de uitkomsten door alle partijen gesteund worden en dat er een snelle implementatie in de praktijk komt. Het opzetten van de zorgevaluatie doen we samen: de projectgroep ontwikkelt de studieopzet met begeleiding van ZE&GG, samen met patiëntvertegenwoordigers, wetenschappelijke vereniging, zorgverzekeraars, het Zorginstituut en methodologen.. We noemen dit: co-creatie. Hierdoor ontstaat steun van alle relevante partijen en worden de zorgevaluaties gestart die ècht een bijdrage leveren aan passende zorg. De verwachting is dat als alles aan de voorkant goed geregeld is, dit zorgt voor een voorspoedig verloop van de zorgevaluatie en een snelle implementatie van de resultaten.

Werkwijze binnen co-creatie

Het principe achter de co-creatie is als volgt: op basis van het projectidee (de PICO) die ingediend wordt door de projectgroep, bepalen bovengenoemde co-creërende partijen de (patiëntrelevante) uitkomstmaten, het benodigde studiedesign, het klinisch relevantie verschil en daarmee ook de sample size. Daarnaast wordt de haalbaarheid al tijdens deze fase geborgd. Met alle relevante perspectieven kijken we naar bekostigingsvraagstukken, communicatiemogelijkheden om patiënten goed te informeren en we anticiperen op praktische belemmeringen. Daarmee voorkomen we problemen tijdens de uitvoering van de zorgevaluatie.

Het tijdspad van co-creatie

De co-creatie wordt vormgegeven met een startbijeenkomst op 6 juli 2023 en ± vier bijeenkomsten in een periode van zestien weken per project. De projectgroep werkt in de tijd tussen de bijeenkomsten het projectvoorstel steeds verder uit. Dit resulteert in een uitgewerkte aanvraag die, indien gehonoreerd, mag rekenen op de steun van alle samenwerkende partijen binnen ZE&GG. Daarbij horen ook een steunverklaring van de betrokken wetenschappelijke vereniging(en) en een bevestiging van het Zorginstituut dat deze zorgevaluatie antwoord geeft op de pakketvraag.