Cirkel van Gepast Gebruik in minder dan 3 minuten uitgelegd en een vernieuwde praktische website!

Welkom op de nieuwe website van ZE&GG.

Welkom op de nieuwe website van ZE&GG. We willen hiermee de toegang tot de onderdelen van de Cirkel van Gepast Gebruik, te weten Agenderen, Evalueren en Implementeren & Monitoren, zo eenvoudig mogelijk maken. De website biedt een compleet overzicht van alle kennisvragen, zorgevaluaties en implementaties waar het veld op dit moment mee aan de slag is. Voor elk specialisme is dit inzichtelijk gemaakt. Voor elke kennisvraag, elke zorgevaluatie en elk implementatieonderwerp is een overzichtspagina gemaakt waarop alle relevante informatie is samengevat, zoals bijvoorbeeld voor deze zorgevaluatie studie en dit implementatieonderwerp. We willen hiermee een website bieden die de praktijk ondersteunt en handvatten biedt om concrete stappen te kunnen nemen. De website laat ook zien hoe de verschillende onderdelen van de Cirkel van Gepast Gebruik met elkaar samenhangen en hoe deze vóór het veld werkt om tot passende zorg te komen. Met uiteindelijk doel uiteraard de inbedding in het systeem van de volledige Cirkel van Gepast Gebruik.

Graag zien we jullie aanvullingen en feedback tegemoet via communicatie@zorgevaluatiegepastgebruik.nl

Reageer op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.