Pijn op de borst: verwijs patiënten die stabiel zijn bij medicamenteuze behandeling terug naar de huisarts

Aanbeveling: Patiënten die stabiel zijn bij medicamenteuze behandeling worden naar huisarts terugverwezen.

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.