Pijn op de borst: verwijs patiënten die stabiel zijn na PCI of CABG terug naar de huisarts

Aanbeveling: Patiënten die stabiel zijn na PCI of CABG worden naar huisarts terugverwezen.

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.