Pijn op de borst: doe een CAG zonder andere niet-invasieve diagnostiek vooraf bij hoog risico op cardiaal event en potentiële gezondheidswinst van invasieve behandeling

Aanbeveling: Bij patiënten met een hoog risico op een acuut cardiaal event en potentiële gezondheidswinst van invasieve behandeling zal een CAG worden gedaan zonder andere niet-invasieve diagnostiek vooraf.

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.