Pijn op de borst: risico op coronair vaatlijden vastleggen in het medisch dossier

Aanbeveling: Dit risico wordt vastgelegd in het medisch dossier.

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.