Pijn op de borst: Behandel patiënten met stabiele angina pectoris zonder aanwijzingen in de kransslagaders eerst optimaal met medicijnen

Aanbeveling: Patiënten met stabiele angina pectoris zonder aanwijzing voor uitgebreide afwijkingen aan de kransslagaders moeten eerst optimaal met medicijnen worden behandeld alvorens te dotteren of te opereren

Stabiele patiënten met angina pectoris zonder kenmerken voor hoog-risico moeten alleen een dotter of bypass operatie ondergaan als ze klachten houden ondanks gebruik van adequate medicatie.

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.