Dotter- of bypassoperatie: Verricht routinematig geen aanvullend onderzoek bij patiënten zonder klachten na een geslaagde dotter of bypassoperatie

Aanbeveling: Verricht routinematig geen aanvullend onderzoek (ergometrie, echocardiografie, nucleair onderzoek, CT, MRI of hartkatheterisatie) bij patiënten zonder klachten na een geslaagde dotter of bypassoperatie

Routinematig aanvullende diagnostiek bij patiënten na een succesvolle dotter of bypassoperatie leidt zelden tot een andere wijze van behandelen.

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.