The Driving prEsSure durIng GeNeral AnesThesIa for abdOmiNal surgery (DESIGNATION) trial

The Driving prEsSure durIng GeNeral AnesThesIa for abdOmiNal surgery (DESIGNATION) trial

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.