OPTIMIZE trail: OPen label multicentre randomized Trial comparing standard IMmunosuppression with tacrolimus and mycophenolate mofetilwith a low exposure tacrolimus regimen ln combination with everolimus in de novo renal transplantation in Elderly patients'.

OPTIMIZE trail: OPen label multicentre randomized Trial comparing standard IMmunosuppression with tacrolimus and mycophenolate mofetilwith a low exposure tacrolimus regimen ln combination with everolimus in de novo renal transplantation in Elderly patients’.

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.