Less is more: deprescribing of glucose lowering drugs in older people with Type 2 Diabetes mellitus

Less is more: deprescribing of glucose lowering drugs in older people with Type 2 Diabetes mellitus

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.