Tailored treatment of functional dyspepsia with nortriptyline: a multi-center double-blind placebo-controlled trial (TENDER)

Tailored treatment of functional dyspepsia with nortriptyline: a multi-center double-blind placebo-controlled trial (TENDER)

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.