CARRIER-trial: Long-term StaphyloCoccus aureus decolonizAtion in patients on home parenteRal nutRition: a randomIzed multicEnter tRial.

CARRIER-trial: Long-term StaphyloCoccus aureus decolonizAtion in patients on home parenteRal nutRition: a randomIzed multicEnter tRial.

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.