GOAL

GOAL: Wat is het effect van Advance Care Planning (ACP) na Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) bij acuut opgenomen kwetsbare oudere patiënten met cognitieve stoornissen, op zorguitkomsten zoals opname in het ziekenhuis en zorgervaring, in vergelijking met standaard zorg?

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.