PREPARATION

PREPARATION: Kwetsbare patiënten voor wie een operatie gepland wordt; preoperatief multidisciplinair overleg voor betere behandelbeslissingen

De PREPARATION-zorgevaluatie bekijkt bij patiënten met een hoog risico op complicaties rondom een operatie naar een methode om beter te kunnen beslissen over de behandeling. Er wordt onderzocht of een preoperatief multidisciplinair overleg (MDO) zorgt voor veranderingen in de behandeling. Met mogelijk als gevolg minder complicaties, verbetering van kwaliteit van leven voor de patiënt, verhoogde (kosten)effectiviteit en functionele uitkomsten. De effecten van dit multidisciplinaire overleg voor de operatie worden vergeleken met geen preoperatief MDO.

ACHTERGROND

Voor kwetsbare patiënten, bijvoorbeeld mensen met hart- of longziekten, kan een operatie extra risicovol zijn. Onderzoek heeft uitgewezen dat het aantal hoog risicopatiënten tot wel 13% van het totaal aantal geopereerde patiënten is. Van de patiënten die overlijden tijdens of vlak na de operatie, komt 84% uit deze hoog risicogroep. In de landelijke richtlijn “zorg rondom de operatie” staat dat een operatie alleen door kan gaan als de patiënt, de chirurg en de anesthesioloog het risico van de operatie acceptabel vinden. Als er twijfels over het risico bestaan, wordt er een multidisciplinair overleg (MDO) gepland. Bij een MDO zijn de betrokken artsen en soms verpleegkundigen aanwezig om de wensen van de patiënt, het operatierisico en mogelijke alternatieven te bespreken. Zo probeert men tot een passend behandelplan te komen. Als men denkt dat het risico op complicaties rondom de operatie (te) hoog is, kan overwogen worden om eerst de gezondheid van de patiënt te verbeteren of om niet te opereren en te zoeken naar een andere vorm van behandeling. De MDO’s vinden nog niet in alle ziekenhuizen plaats.

ONDERZOEK

Het preoperatief MDO zoals het in deze studie wordt toegepast, is een kader om een MDO uit te voeren. We onderzoeken wat het effect is van dit preoperatief MDO bij hoogrisico operatieve patiënten. Bij 14 Nederlandse ziekenhuizen wordt gefaseerd het preoperatieve multidisciplinaire overleg ingevoerd (stepped-wedge design). Er zijn 1200 deelnemende patiënten nodig om de onderzoeksvraag over het effect van het preoperatief MDO te beantwoorden.

RESULTAAT

Deze zorgevaluatie moet antwoord geven op de vraag of het preoperatieve MDO leidt tot minder complicaties, andere behandelingen en betere kwaliteit van leven voor de patiënt. Het verschil in kosten wordt ook in kaart gebracht.

KENNISAGENDA

Dit onderzoek sluit aan op de kennisagenda van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie.

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.