Patient guided dose reduction strategy of Tyrosine Kinase Inhibitors in chronic myeloid leukemia: rodeo study

Patient guided dose reduction strategy of Tyrosine Kinase Inhibitors in chronic myeloid leukemia: rodeo study

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.