Pharmacokinetic boosting of olaparib to improve exposure, tolerance and cost-effectiveness (PROACTIVE)

Pharmacokinetic boosting of olaparib to improve exposure, tolerance and cost-effectiveness (PROACTIVE)

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.