ZE&GG ontwikkelt uniforme en gedragen spiegelinformatie

Implementatieagenda implementeren en monitoren udd webinar

Voor drie onderwerpen op de ZE&GG Implementatieagenda komt het programma ZE&GG met eigen spiegelinformatie gebaseerd op de zogenaamde Uniforme Data Definities (UDD’s).

Met deze UDD’s kan de implementatie van de onderwerpen gemonitord worden. De informatie zal eerst alleen met de zorginstellingen en zorgverzekeraars gedeeld worden, maar uiteindelijk willen we deze informatie ook transparant maken voor patiënten en burgers.

Er komen UDD’s beschikbaar voor de volgende onderwerpen op de Implementatieagenda:

Proces publiceren UDD’s

Er zijn verschillende bijeenkomsten en webinars georganiseerd om alle partijen op de hoogte te brengen van deze nieuwe spiegelinformatie. De webinars zijn op onze website terug te kijken. De zorgaanbieders hebben hun eigen implementatiegraad voor de onderwerpen doorgekregen. In de week van 19 juni 2023 worden de Uniforme Data Definities op de website van ZE&GG gepubliceerd. In de week van 3 juli 2023 delen we de implementatiegraad van de verschillende zorgaanbieders ook met de verzekeraars. Uiteindelijk wordt de implementatiegraad transparant gemaakt en daarmee ook beschikbaar gesteld voor burgers. Dit staat gepland voor 1 mei 2025. Spiegelinformatie voor implementatie van gepast gebruik onderwerpen.

Op de ZE&GG Implementatieagenda staan bijna 200 gepast gebruik onderwerpen die ziekenhuizen en klinieken kunnen implementeren op de werkvloer. Om te kunnen zien of de implementatie is afgerond is het handig om spiegelinformatie beschikbaar te hebben. Informatie waarbij je kunt zien hoe je het als ziekenhuis of kliniek doet ten opzichte van de andere Nederlandse ziekenhuizen. Voor 90 onderwerpen op de Implementatieagenda is al spiegelinformatie beschikbaar. Deze komt van zorgverzekeraars, het Zorginstituut (ZiNl) of datapartijen Logex, DHD, i2i, Performation en Vektis. Deze spiegelinformatie is helaas niet altijd eenduidig en wordt ook niet altijd door alle partijen in het veld gedragen.

Waarom UDD’s beschikbaar stellen?

Daarom is met de Werkorganisatie van ZE&GG een selectie gemaakt van onderwerpen op de Implementatieagenda die in aanmerking komen voor een UDD. Met elkaar zijn Uniforme Data Definities samengesteld op basis van de declaratiegegevens van DHD en Vektis en samen met een expertteam met artsen, medisch adviseurs en datapartijen. Ook zijn er gezamenlijke afspraken gemaakt over streefwaarden en streeftijden.

We stellen deze UDD’s beschikbaar met het doel om van elkaar te leren en te verbeteren. Op basis van de informatie over de implementatiegraad in verschillende zorginstellingen kunnen we samen afspraken maken over waar we vinden dat het naar toe moet. We doen dit voor het eerst en gaan gaandeweg kijken wat het oplevert, of we meer UDD’s kunnen ontwikkelen en hoe we dit voor de toekomst een vaste plek kunnen geven in een landelijke kwaliteitscyclus voor gepast gebruik.

Kijk het webinar over de UDD’s van 9 mei 2023 of het webinar van 11 mei 2023 terug. De inhoud van de webinars is gelijk, de Q&A aan het einde verschilt van elkaar.

Reageer op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.