Veldnorm: sneller en makkelijker zorgevaluaties uitvoeren!

evalueren

Een bekende frustratie voor iedereen die betrokken is bij zorgevaluatie: onduidelijkheid en variatie in lokale regels rond toetsing en dossiervorming. Dit zorgt voor vertraging van zorgevaluaties waardoor kennisvragen langer onbeantwoord blijven. Daarom is het vanaf het begin een doelstelling van ZE&GG geweest dat er uniforme procedures zouden komen die passen bij het lage risico van studies waar

Nu is daar dan de Veldnorm Toetsing en Kwaliteitsborging Zorgevaluaties! Twee jaar lang is eraan gewerkt door een grote groep mensen. Het was een hele klus, want het gaat over uiteenlopende wet- en regelgeving en er moet mee gewerkt worden door o.a. onderzoekers, ziekenhuizen en zelfstandige klinieken, METC’s, kwaliteitsmonitors en wetenschapsbureaus.

De Veldnorm is een set van afspraken die gaat helpen om de opstart en uitvoering van zorgevaluaties te versnellen en vergemakkelijken. De Veldnorm is vastgesteld door alle HLA-MSZ partijen en is tot stand gekomen met inbreng van o.a. CCMO, IGJ, VWS, ZonMw en de NVMETC. ZE&GG gaat de komende maanden met hulp van de veldpartijen hard werken aan implementatie. Vanaf 1 maart 2023 is de Veldnorm van kracht en kan iedereen die een zorgevaluatie opstart, deze gebruiken.
Bekijk HIER de Veldnorm.
Veel dank voor de inzet van alle betrokkenen!

Reageer op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.