Update Pilot Versneld Evalueren voor Wetenschappelijke Verenigingen en Zorginstellingen

Evalueren pilot versnel evalueren

Onderzoek wijst uit dat slechts een kwart van de zorgevaluaties op tijd wordt afgerond. Het verbeteren van de organisatiestructuur kan een positieve bijdrage leveren aan het verkorten van de inclusieperiode (de periode waarin deelnemers voor de zorgevaluatie worden gezocht). Daarom heeft het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) in samenwerking met ZonMw de Pilot Versneld Evalueren opgezet.

De pilot bestaat uit 2 onderdelen. Het eerste deel van de pilot richt zich voornamelijk op ondersteuning vanuit de Wetenschappelijke Verenigingen bij de uitvoer van zorgevaluaties. Het Tweede deel van de pilot is specifiek gericht op het ondersteunen van zorginstellingen (ziekenhuizen & klinieken) bij de uitvoer van zorgevaluaties.

Voor Deel 1 zijn in totaal 5 Wetenschappelijke Verenigingen geselecteerd die op uitnodiging gezamenlijk één plan van aanpak (aanvraag) hebben ingediend. Voor Deel 2 heeft ZonMw 16 aanvragen ontvangen. Begin mei 2024 ontvangen de indieners van zowel deel 1 als deel 2 van de pilot bericht of hun aanvraag wordt gehonoreerd. De gehonoreerde projecten starten uiterlijk in september 2024.

Kick-off bijeenkomst gehonoreerde projecten
Tijdens het Congres Zorgevaluatie van ZE&GG, ZonMw en FMS op 13 juni 2024 wordt een kick-off bijeenkomst georganiseerd voor de hoofdaanvragers en leden van de projectgroep van de gehonoreerde projecten.

 Lees meer over deel 1 van de pilot voor Wetenschappelijke Verenigingen.

 Lees meer over deel 2van de pilot voor Zorginstellingen.

Reageer op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.