Subsidieaanvraag Pilot Versneld Evalueren open voor Wetenschappelijke Verenigingen

evalueren evalueren

Eind augustus zijn alle Wetenschappelijke Verenigingen door het programma ZE&GG uitgenodigd om zich aan te melden voor de pilot Versneld Evalueren. In deze pilot richten we een infrastructuur in waarbij continu zorgevaluaties kunnen plaatsvinden en waar het evalueren van zorg vanzelfsprekend is. Nu zien we namelijk dat zorgevaluaties telkens losse tijdelijke projecten zijn met een eigen, tijdelijke mini infrastructuur die na afloop van de studie weer afgebroken wordt. Dat willen we veranderen.

De nieuwe infrastructuur bestaat straks uit:

  • Coördinatie door Wetenschappelijke Verenigingen

  • Ondersteuning en tijd voor zorgaanbieders

  • Centraal borgen van expertise uitvoering zorgevaluaties

Eerste deel pilot: ondersteunen Wetenschappelijke Verenigingen

Het eerste deel van de pilot richt zich voornamelijk op ondersteuning vanuit de Wetenschappelijke Verenigingen bij de uitvoer van zorgevaluaties. Uit alle aanmeldingen worden vijf Wetenschappelijke Verenigingen geselecteerd, die gezamenlijk een plan van aanpak gaan opstellen en uitvoeren onder begeleiding van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Het primaire doel van het plan is het stimuleren van deelname van patiënten aan zorgevaluaties (patiënteninclusie).

Het gezamenlijke plan van aanpak dient als uitgewerkte subsidieaanvraag ingediend te worden bij ZonMw. Het zal door een onafhankelijke commissie worden beoordeeld op relevantie en kwaliteit. De deadline voor aanmelding is 16 oktober 2023.

Tweede deel pilot: ondersteunen zorgaanbieders

Zodra de  Wetenschappelijke Verenigingen (specialismen) zijn geselecteerd, komt er een oproep voor zorgaanbieders om mee te doen aan deel 2 van deze pilot. We houden jullie hier uiteraard van op de hoogte! Meer informatie over de Pilot Versneld Evalueren

Reageer op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.