Nieuwste versie GCP-WMO basistraining voor zorgevaluatie is af!

evalueren

Op onze website vind je alle informatie over de Veldnorm Toetsing en Kwaliteitsborging WMO-plichtige Zorgevaluaties. Deze set van afspraken helpt om de opstart en uitvoering van zorgevaluaties te versnellen en vergemakkelijken. Een van de tools die hierbij helpt is onze GCP-WMO basistraining. Dit is een versimpelde versie van de verplichte GCP-training die je moet volgen voordat je kunt beginnen aan veel typen onderzoek. Speciaal voor het doen van zorgevaluatie hebben wij deze training aangepast naar een GCP-WMO basistraining.

Wat is er nieuw? 
We hebben een animatievideo ontwikkeld die precies uitlegt hoe de toestemmingsprocedure voor deelnemers werkt bij een zorgevaluatie. Gebruik deze video als reminder voor je je onderzoek start of bekijk deze video binnen de GCP-WMO basistraining. 

In versie 2 van onze scholing zijn verder aanvullingen en wijzigingen gedaan op basis van de feedback op versie 1. Ook de werkgroep Scholing van de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) heeft meegekeken en nuttige aanvullingen gedaan.  

Voor wie is de training? 
De scholing is bedoeld voor projecten met een verklaring zorgevaluatie en een WMO-plichtig verklaring. Lokale hoofdonderzoekers in de deelnemende ziekenhuizen zijn verplicht de training te volgen voordat ze een zorgevaluatie kunnen opstarten. Het advies is om de training ook door de teams te laten doen wanneer zijn nog geen andere GP-WMO training hebben gedaan.  

De scholing voor zorgevaluatie valt onder de kwaliteitsborging van de Veldnorm. Lees meer over de 5 kwaliteitsaspecten, waaronder de scholing, op onze website. 

Volg de GCP-WMO basistraining voor zorgevaluaties. 

Bekijk de animatie over de toestemmingsprocedure. 

Meer informatie over de Veldnorm.

Reageer op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.