Nieuwe Beter Laten-Lijst met verpleegkundige aanbevelingen gepresenteerd op Congres Zorgevaluatie

Onderzoekers van IQ healthcare van het Radboudumc hebben een nieuwe lijst met verpleegkundige aanbevelingen samengesteld waarvan is aangetoond dat deze niet werken of dat ze zelfs schade veroorzaken.

Die lijst met aanbevelingen, “De Beter-laten lijst 2.0”,  is op 1 juni 2023 op het Congres Zorgevaluatie overhandigd aan beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). Als verpleegkundigen stoppen met de handelingen op deze lijst, dan wordt daarmee veel leed bij patiënten, geld en tijd bespaard. Die tijd kunnen verpleegkundigen dan besteden aan zaken die wèl waardevol zijn voor de patiënt: Passende zorg!

Beter Laten-Lijst voor verpleegkundige handelingen
In 2017 is de Beter Laten-Lijst gepubliceerd met daarop 66 verpleegkundige handelingen die je beter kunt laten. We weten dat deze Beter Laten-Lijst in de praktijk veel wordt gebruikt en dat veel ziekenhuizen het laten van deze verpleegkundige handelingen al geïmplementeerd hebben op de werkvloer of daarmee bezig zijn. In het Verpleegkundig Implementatieproject KwaliTIJD (een samenwerking tussen V&VN en ZE&GG) worden verpleegkundige teams hier bijvoorbeeld mee geholpen.

Er was daarom veel vraag naar een update van deze lijst. Dat is de Beter Laten-Lijst 2.0 geworden met daarop 67 Beter Laten aanbevelingen. Nieuw bij de Beter Laten-Lijst 2.0 is dat er per sector een overzicht beschikbaar is van handelingen die geprioriteerd zijn door het werkveld. Ook is er een lijst ontwikkeld met 414 Beter Doen handelingen.

Project KwaliTIJD 2.0 helpt bij implementatie nieuwe Beter Laten-Lijst
In het verpleegkundig implementatieproject KwaliTIJD 2.0 kunnen verpleegkundige teams direct aan de slag met het implementeren van deze beter laten en beter doen aanbevelingen.  In het Netwerk KwaliTIJD wisselen de verschillende verpleegkundige temas hun ervaringen bij het implementeren op de werkvloer. Vanuit het project is er ondersteuning om de teams daarbij te helpen.

Ben je enthousiast geworden en wil je ook direct aan de slag met de nieuwe Beter Laten-Lijst? Aanmelden voor het project KwaliTIJD 2.0 of het Netwerk KwaliTIJD kan via: kwalitijd@zorgevaluatiegepastgebruik.nl 

Je vindt de Beter Laten-Lijst 2.0 op de website van V&VN.

Reageer op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.