Nieuwste versie ZE&GG Implementatieagenda beschikbaar vanaf 26 oktober 2023!

Evalueren Implementeren en monitoren NVZ inclusiemonitor pilot versnel evalueren veldnorm

Bij deze update van de Implementatieagenda gaan 29 onderwerpen van de agenda af, omdat ze voldoende geïmplementeerd zijn bij de verschillende zorgaanbieders. Ook zijn er weer 18 nieuwe onderwerpen aan de agenda toegevoegd die klaar zijn om op de werkvloer geïmplementeerd te worden.

Nieuwe verpleegkundige onderwerpen  

We hebben vijf nieuwe verpleegkundige onderwerpen van de 'Beter laten/doen lijst 2.0’ toegevoegd. In juni 2023 is deze hernieuwde versie van de ‘Beter laten lijst’ gepubliceerd, waarop verpleegkundige handelingen staan die je beter niet meer kunt doen of juist wel moet doen. V&VN heeft samen met de verpleegkundige beroepsgroep uit deze lijst tien onderwerpen uitgekozen die belangrijk zijn om zo snel mogelijk te implementeren in de ziekenhuizen en klinieken. Vijf van deze onderwerpen stonden al op de Implementatieagenda, de andere vijf onderwerpen zijn na een akkoord van de HLA-MSZ partijen nu ook toegevoegd aan de Implementatieagenda

Het gaat om de volgende nieuwe verpleegkundige onderwerpen: 

  1. Vermijd overbodige lagen onder de patiënt met risico op decubitus (doorligplek).  

  2. Desinfecteer je handen na het handen wassen niet.  

  3. Gebruik nooit een kleinere spuit dan 10 ml voor het doorspuiten van neus-maag sonde bij verstopping.  

  4. Beoordeel de kleur van aspiraat niet om de positie van de neus-maag sonde te bepalen.  

  5. Vermijd uitzuigen in het geval van reutelen bij kinderen in terminale fase.  

 
Verder kijken de HLA-MSZ partijen of er nog meer onderwerpen van de nieuwe Beter laten/Beter doen lijst worden toegevoegd aan de Implementatieagenda.  

Nieuwe onderwerpen digitale zorg 

De nieuwe onderwerpen over digitale zorg zijn door zorgverleners zelf aangedragen voor de Implementatieagenda bij een uitvraag voor onderwerpen over de organisatie van zorg.  

Het gaat om de volgende nieuwe onderwerpen: 

  1. Digitale ondersteuning van patiënten voor en na operatie gericht op sneller herstel. (ikHerstel)

  2. Digitale voorlichting en nazorg bij simpele en stabiele letsels. (Virtual Fracture Care)

Bij deze onderwerpen is ook een implementatieplan gemaakt dat handvatten biedt om deze apps te implementeren op de werkvloer.  

Nieuw onderwerp slaaponderzoek en 10 nieuwe standpunten ZiNL 

De aanbeveling om diagnostisch slaaponderzoek zoveel mogelijk in de thuissituatie te doen, wordt toegevoegd aan de Implementatieagenda. Dit is voor veel patiënten prettiger dan overnachten in het ziekenhuis en levert doelmatigheidswinst op.  

We hebben verder 10 standpunten van het Zorginstituut Nederland toegevoegd aan de Implementatieagenda.   

Vervolg implementeren nieuwe onderwerpen  

Alle zorgaanbieders kunnen aan de slag met de implementatie van de nieuwe onderwerpen op de Implementatieagenda. NVZ-leden ontvangen een mail met instructies en het nieuwe invulformat. Het NVZ-invulformat is te vinden via de HUB.

De nieuwste versie van de ZE&GG Implementatieagenda is beschikbaar via onze website. 

Reageer op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.