Verbeter de indicatiestelling voor een ICD ter primaire preventie bij patiënten met non-ischemische cardiomyopathie (NICM) door de NICM-indicatierichtlijn te implementeren.

Aanbeveling: verbeter de indicatiestelling voor een ICD ter primaire preventie bij patiënten met non-ischemische cardiomyopathie (NICM) door de NICM-indicatierichtlijn te implementeren.

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.