Genexpressietesten Oncotype DX® en MammaPrint® bij vrouwen met vroeg stadium borstkanker

Genexpressietesten Oncotype DX® en MammaPrint® is effectief conform stand van de wetenschap en praktijk bij vrouwen met vroeg stadium borstkanker

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.