Autologe Vettransplantatie (AFT) bij volledige borstreconstructie

Autologe Vettransplantatie (AFT) bij volledige borstreconstructie is effectieve zorg conform stand van de wetenschap en praktijk bij vrouwen na borstkanker of bij een verhoogd risico op borstkanker als gevolg van genetische predispositie.

Zie ook: Waarborgendocument autologe vettransplantatie

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.