Interdisciplinaire medisch specialistische revalidatie (IMSR)bij patiënten met chronische pijn

Interdisciplinaire medisch specialistische revalidatie (IMSR) is effectieve zorg conform stand van de wetenschap en praktijk bij patiënten met chronische pijn, zich uitend in het houdings- en bewegingsapparaat, met complexe samenhangende problematiek

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.