aHUS: start behandeling eculizumab na overleg met landelijke aHUS werkgroep

Alvorens te starten met behandeling bij aHUS patiënten dienen mogelijke patiënten besproken te worden met de indicatiecommissie van de landelijke aHUS werkgroep om gezamenlijk de indicatie en duur van eculizumab behandeling te bepalen.

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.