archief Dit onderwerp staat niet langer op de Implementatieagenda.

Pijn op de borst: doe één niet-invasieve test bij patiënten met een intermediair risico op coronair vaatlijden

Aanbeveling: Bij patiënten met een intermediair risico op coronair vaatlijden wordt slechts 1 niet-invasieve test gedaan.

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.