archief Dit onderwerp staat niet langer op de Implementatieagenda.

Pijn op de borst: bepaal het risico op coronair vaatlijden o.b.v. een model voor risicobepaling

Aanbeveling: Bij alle patiënten wordt, alvorens diagnostiek te verrichten of door te verwijzen, expliciet het risico op coronair vaatlijden bepaald op basis van een model voor risicobepaling (met o.a. karakter van de klachten, leeftijd en geslacht).

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.