Professionals gaan het principe van stepped care consequenter toepassen.

Dit onderwerp is onderdeel van een Verbetersignalement. Mogelijk zijn er landelijke aanbevelingen die samenhangen met dit onderwerp. Deze staan op het tabblad 'Landelijke onderwerpen'. De verantwoordelijkheid van de landelijke onderwerpen ligt bij koepelorganisaties of wetenschappelijke verenigingen.

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG Hub is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.