Geef bij patiënten met een klinische opname voor ‘community acquired pneumonia’: a. niet breder antibiotica dan beschreven in de richtlijn b. niet langer antibiotica dan beschreven in de richtlijn, c. stap indien mogelijk over van intraveneuze naar orale antibiotica, volgens de richtlijn.

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG Hub is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.