archief Dit onderwerp staat niet langer op de Implementatieagenda.

Nacontrole borstkanker: verwachtingenmanagement over het doel en klinische nut van routinematige ziekenhuiscontroles

Aanbeveling: Verwachtingenmanagement aan patiënt over het doel en klinische nut van het doen van routinematige ziekenhuiscontroles

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.