Vraag geen beeldvorming aan in de eerste 6 weken van een lumboradiculair syndroom, tenzij er sprake is van alarmsymptomen

Een in opzet conservatieve behandeling bij een lumboradiculair syndroom (LRS, rughernia) verdient in de eerste drie maanden in het algemeen de voorkeur. De daarop volgende drie maanden zal de tendens bij aanhoudende of toenemende pijnklachten steeds sterker naar een operatie neigen. Beeldvormend onderzoek (MRI of CT) dient pas verricht te worden wanneer overwogen wordt te opereren, of wanneer er aanwijzingen (alarmsymptomen) zijn voor een ernstig onderliggend lijden dat door middel van beeldvorming kan worden aangetoond.

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG Hub is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.